Publications

Articles

2020- Seyhan YILMAZ, Firdevs Müjde GÖKBEL, "Seramik Pişirme, Yeme-İçme Ve Saklama Kaplarının Ergonomik Gelişim Süreci", Ulakbilge sosyal Bilimler Dergisi, volume 8 - issue 55

2020- Seyhan YILMAZ, “Traditional Objects That Sources to Contemporary Turkish Ceramic Art”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Art Sanat Dergisi, Yıl: 2020, Sayı:13, ss.417-441

2019- Seyhan YILMAZ, “Taştan Toprağa Estetik Yansımalar”, Yıldız Journal of Art and Design, Cilt:6, Sayı:2, (Aralık 2019), ss.89.111.

2019- Seyhan YILMAZ,  “Seramiğe Dönüşen Organik Nesneler Teknik ve Sanatsal Örnekler”, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, (Haziran 2019), ss.198-215. 

2019- Seyhan YILMAZ, “Hediyelik Objeler ve Kent Kimliği Üzerine Bir Değerlendirme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, Yıl:2019, SS.163-182.

2013- Seyhan YILMAZ, "Adalet Bayramoğlu nun Atatürk Konulu Panoları", Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(5), 104-116.

2012- Seyhan YILMAZ  "Daubed Decoration Applied on Wet Greenware", Anadolu University Journal of Art and Design, 3(3), 114-119. 

2011- Seyhan YILMAZ  "4, 9 Yaş Arası Çocuklarla Seramik Çamurundan Yapılan Objeler Üzerine Bir Değerlendirme". Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları(25), 139-155.

2003- Seyhan YILMAZ "Kitsch Sanat ve Seramikte Kitsch Ürünler. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Dergisi(5), 157-166.

2001- Seyhan YILMAZ  "Sanat Seramiği Üzerine", Motif, 7(24), 18-19.


Chapters in a Book

2017- Seyhan YILMAZ, Firdevs Müjde GÖKBEL, “A Review of Contemporary Turkish Ceramic Art and Its Relation to Artifact”, Developments In Social Sciences, (Editör: Recep EFE, Rositsa PENKOVA, Jan A. WENDT, Kuat T. SAPAROV, Jaras G. BERDENOV), St. Kliment Ohridski University Press, 2017, Basım sayısı:1, ISBN:978-954-07-4343-1.

2016- Seyhan YILMAZ, Firdevs Müjde GÖKBEL, “Bakır Matı Redüksiyonu Pişirim Tekniği”, Seramik Pişirim Teknikleri ve Fırınları, (Editör: Kaan CANDURAN, Emet Egemen IŞIK ASLAN), Opus Basım Yayın ve Ambalaj Ltd. Şti., 2016, Basım sayısı:1, ISBN:97860567121-0-4.

2016- Seyhan YILMAZ, Firdevs Müjde GÖKBEL, Aslı ÇAKIR, “İnorganic Additives on Ceramic Bodies and İmpact and Surfaces”, Recent Researches in İnterdiscipliniary Sciences, (Editör: Recep Efe, İsa Cüberal, Gulnara Nyussupova, Emin Atasoy), St. Kliment Ohrıdskı University Press Sofia, 2016,  Basım sayısı:1, ISBN:978-954-07-4141-3.


Symposium and Congress

2021- “Effects Of Urban Culture On Art Education”, Innovative Processes İn Art Education: Strategy, Development Strateies, Theory And Practıce International Scientific-Practical, Online Conference, Tashkent/Uzbekistan.

2020- Seyhan Yılmaz, Firdevs Müjde Gökbel “Seramik Sanatında İnteraktif Yaklaşımlar”, Sanatta İletişim Uluslararası Konya Sanat Sempozyumu, (İKAS) 5-7 Kasım 2020, Konya.

2019- Seyhan YILMAZ, “Taştan Toprağa Estetik Yansımalar”, 3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Gaziantep (Özet Bildiri).

2019- Seyhan YILMAZ, “Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümlerinde Kullanılan Ders Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme”, 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya (Tam Metin Bildiri).

2018- Seyhan YILMAZ, “Hediyelik Objeler ve Kent Kimliği Üzerine Bir Değerlendirme”, 1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Kütahya (Özet Bildiri)

2018- Seyhan YILMAZ, “Seramik Sanatında Simge ve İmge Olarak Ağaç”, 12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir.

2017- Seyhan YILMAZ, “Çağdaş Türk Seramik Sanatında Edebiyat”, Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi- İKSAD, Mardin.

2016- Seyhan YILMAZ, “Adalet Bayramoğlu’nun Sanatı ve Kastamonu’daki Eserleri”, I. Uluslararası Türkiye Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, Kastamonu Üniversitesi,  ss.218-223, KAstamonu.

2014- Seyhan YILMAZ "Methafor and Metonym in Contemporary Ceramic Art". III Uluslararası Seramik Cam Emaye Sır ve Boya Kongresi, Eskişehir. 

2014- Seyhan YILMAZ  "Seramik Dekorlarda Kuru Yüzey Üzerine Uygulanan Oyma ve Ajur Teknikleri". 8. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu (05-20 Eylül 2014), Eskişehir.

2013- Seyhan YILMAZ "Adalet Bayramoğlu'nun Sıraltı ve Sırüstü Tabakları". I. Ulusal Sanat Tasarım Sempozyumu ve Sergisi, Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Konya

2013- Seyhan YILMAZ "Kinetik Sanat ve Çağdaş Türk seramik Sanatında Kinetik", 7. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir.

2011- Seyhan YILMAZ  "Interpretation of Traditional Tile Art Motives in Modern Turkish Ceramic Artworks", International Turkish Art Symposium, 243-253. USA

2003- Deniz AYDA and Seyhan YILMAZ "Gölbaşı ve Ayaş Çömlekçiliği", Ankara Kültür Sempozyumu, Ankara

2003- Seyhan YILMAZ, Deniz AYDA, "Kastamonu Küçüksu Köyünde Yöresel Çömlekçilik". II. Kastamonu Kültür Sempozyumu, Kastamonu

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram